Härdsystem för UV-färg i burkar

TRIAB har konstruerat ett speciellt UV-system för att härda UV-färgrester, som blir kvar i färgburken på ett enkelt och säkert sätt. Efter att UV-färgen är härdad kan burken hanteras som metallskrot.

UV-systemet är utrustat med en standard UV-lampa med en effektnivå på 50 W/cm, vilket resulterar i en snabb uthärdning av UV-färgresterna men det är viktigt att notera att härdtiden beror på färgmängden i burken. Töm därför burken ordentligt!

På bara tio minuter härdar färgen med god marginal.

För burkar med UV-klarlack utrustas systemet med en kvicksilverlampa och för burkar med pigmenterad färg med en galliumlampa. Om färgrester från både klar och pigmenterad färg kommer att användas utrustas systemet med en galliumlampa. Ange aktuell version vid beställning!

UV-systemet är utrustat med en tilluftsfläkt med filter för kylning av UV-lampan med lokalluft och denna luft ska sedan transporteras till utomhus alternativt till ett befintligt ventilationssystem.

Teknisk specifikation

Installerad UV-effekt 1500 W, 230 V, 1-fas, 50 Hz, elektrisk anslutning 10 Amp.

Härdtiden kontrolleras av/på via en timer.

Dörren övervakas med en återställbar säkerhetsbrytare.

Burken roterar under härdsekvensen.

Maximum burkstorlek är 20 - 25 l.

Utvändiga dimensioner Höjd x Bredd x Djup,1250 x 500 x 600 mm.

Invändiga dimensioner Höjd x Bredd x Djup, 450 x 410 x 510 mm.

Frånluftsanslutningens diameter är 80 mm (normalt krävs ingen frånluftsfläkt).

Vikt 110 kg.