Kreativ utveckling sedan 1971 ...

TRIAB levererar ugnar och anläggningar till många marknader för olika värmeapplikationer och processer.

En kontinuerlig produktutveckling och samarbete med ledande färgtillverkare och andra materialleverantörer har gett TRIAB en unik kunskap om torkning av färg på olika material och andra industriella värmeprocesser. Produkternas komplexa kombination av material, form och färgsystem gör att varje projekt är speciellt.

TRIAB har utvecklat en serie ugnssystem med flexibel och effektiv värmeöverföring, som kan anpassas efter varje behov. Med dessa verktyg tillverkar vi den optimala anläggningen för varje process avseende bästa värmning och torkresultat med hänsyn till miljö, kvalité, kostnader och andra specifikationer.

Forskning, kunskap och kreativ utveckling håller oss väl framme inom teknologin och vi anpassar kontinuerligt våra metoder för att möta nya utmaningar.

TRIAB levererar kunskap och utrustningar i hela världen och innehar flera viktiga patent.

TRIAB´s team har många års erfarenhet och hanterar kompletta projekt från konstruktion, tillverkning, installation, igångkörning, utbildning och support.

TRIAB® och SPEEDOVEN® är registrerade varumärken.

TRIAB har en omfångsrik referenslista och har levererat mer än 2 000 system, processer, ugnar och kompletta anläggningar till välkända företag i hela världen.

Vänligen kontakta oss för närmare information.

TRIAB är beläget i Mölndal söder om Göteborg och har ett globalt nätverk av agenter och partners

Monteringshallen på TRIAB