Konvektionssystem - från kammarugnar till tunnelsystem med exakt kontroll av varmluften

TRIAB's konvektionsugnar tillverkas för processer och temperaturer upp till ca 700 °C för värmning av alla typer av material. Ugnskonstruktionen baseras på den aktuella temperaturnivån men utförs alltid med ett minimum av kontaktpunkter mellan in- och utsidan av ugnarna. För flertalet av ugnssystemen så tätas sektionerna med svetsning. Detta innebär att energiförlusterna från ugnarna är minimala och att tätningarna har högsta kvalitet.

Den recirkulerande luftmängden anpassas till processen avseende zonuppdelning och lufthastighet.

Konvektionsugnarna tillverkas från mindre kammarugnar till större kompletta ugnssystem för mer komplexa processer.

Värmemediet kan vara elektricitet, direkt- och indirekt gasuppvärmning m m.

>> Läs om SPEEDOVEN® >>