Värmningsteknik ...

Produktens material, form och process i kombination med produktionsförutsättningarna är några viktiga parametrar att ta hänsyn till i valet av ugnssystem.

TRIAB har under årens lopp byggt upp en unik kompetens avseende värmeteknik och produktionsmetodik och hur olika ugnssystem ska anpassas till en anläggning samt leverans av kompletta anläggningar.

Många av våra levererade ugnssystem har varit "det första av sitt slag", och tack vare TRIAB's UGNSSYSTEM, som tidigare ansågs vara omöjliga att tillverka, har våra kunder minskat sina tillverkningskostnader, ökat produktkvaliteten och erhållit en mer miljövänlig produktion.

Alla processer verifieras i vårt teknikcentrum.

Se också mer detaljerad information för varje marknadsområde.

TRIAB levererar utrustning för värmeprocesser upp till 700 °C

Värmningsteknik - att välja rätt typ av ugnssystem

UV-kassetter och UV-system – steglös effektkontroll och exakt styrning av UV-ljuset
IRM Booster System – öka hastigheten i gamla ugnar och anläggningar
Konvektionssystem – från kammarugnar till tunnelsystem med exakt kontroll av varmluften
SPEEDOVEN® – kombinerar fördelarna med IRM- och konvektionstekniken
Flash Light SPEEDOVEN® — det optimala systemet för vattenbaserade färgsystem
UV SPEEDOVEN® – för våt UV-färg och UV-pulverfärg, fördelar UV-ljuset jämnt över komplexa detaljer