IRM Booster System

IR-rör överför stora mängder av energi på kort tid och med en hög verkningsgrad, vilket innebär att uppvärmning av produkter och torkning av färgsystem kan forceras.

TRIAB har utvecklat ett speciellt IRM Boosterkoncept för att skapa bättre kapacitet, kvalitet och ekonomi i befintliga målningsanläggningar, där ugnssystemet utgör flaskhalsen.

Genom att integrera en TRIAB IRM Booster i den befintliga konvektionsugnen erhålles en snabbare uppvärmning av de lackerade detaljerna, vilket gör det möjligt att öka produktionshastigheten och få en bättre uthärdning av färgsystemet. Detta sker utan att ugnen kräver mer utrymme.

Hela processen verifieras i vår pilotanläggning med Era produkter och färg.

TRIAB har ökat kapaciteten och produktkvaliteten för många kunder under årens lopp med våt- eller pulverfärg applicerade på olika typer av detaljer och material. Denna metod ger en snabb återbetalning av investeringen.

Exempel på IRM Booster System och processer

Stålprodukter med varierande godstjocklek mellan 1 och 10 mm - härdning av polyesterpulver på ståldetaljer. Ökning av hastigheten från 1,5 m/min till 2,5 m/min med bara 2 meter IRM Booster i befintlig konvektionsugn.

Hetvattenbehållare - vattentorkning efter förbehandling. Ökning av hastigheten från 2 m/min till 3 m/min med bara 2 meter IRM Booster i befintlig konvektionsugn.

Stålprodukter med varierande godstjocklek mellan 1 och 5 mm - legolackerare, som målar med olika våtfärgskvaliteter på ståldetaljer. Ökning av kapaciteten, flexibilitet och kvalitet med bara 2 meter IRM Booster i befintlig konvektionsugn.

Takbalkar av stål - vattenbaserad primer, som får en bättre forcertorkning med hjälp av IRM Boostern så att produkterna kan lastas av transportören utan att skadas.

Detaljer till stuprännor - härdning av polyesterpulver på olika detaljer. Ökning av hastigheten från 1 m/min till 3 m/min med bara 1 meter IRM Booster i befintlig konvektionsugn.