IRM Booster System – ökar hastigheten i gamla ugnar och anläggningar

Eftersom IR-rören överför en stor energimängd på kort tid och med hög verkningsgrad, värms och torkas färgen mycket snabbt på olika material.

TRIAB har utvecklat ett speciellt IRM Booster koncept, som skapar högre kapacitet, bättre kvalitet och ekonomi i befintliga målningsanläggningar där ugnen utgör flaskhalsen.

TRIAB IRM Booster systemet integreras i den existerande konvektionsugnen, vilket innebär att produkterna värms upp snabbare, så att hastigheten kan ökas med en bättre processkontroll utan att ugnen blir längre.

Den nya och snabbare processen verifieras i vårt teknikcentrum med det aktuella färgsystemet och produkterna.

TRIAB har på detta vis ökat kapaciteten och förbättrat produktkvaliteten för många kunder.

Denna metod är ett mycket ekonomiskt alternativ med snabb återbetalning av investeringen.

>> Läs om Konvektionssystem >>