IR-katalytiskt Gassystem – utnyttja fördelarna av
IR med gasförsörjning

TRIAB's IR-katalytiska gassystem erbjuder speciella fördelar med värme exakt där den ska vara med en optimal våglängd anpassad till den aktuella produkten och processen.

Den katalytiska flamlösa förbränningen är en kemisk reaktion, som aktiveras av en katalysator, som inte förändras med tiden. Reaktionen sker mellan den ingående (brännbara) gasen, som flödar invändigt i brännaren och syret i den omgivande atmosfären (lättantändlig komponent).

Kontakten mellan dessa två element genom den förvärmda katalytiska enheten genererar en gasoxidation med värmestrålning.

IR-kassetten är en separat värmeenhet som används till många olika värmeapplikationer.

IR-kassetten kan integreras överallt i Er produktionslina där mer värme krävs för att förbättra kvaliteten och öka hastigheten.

IR-ugnarna byggs upp av flera IR-kassetter för att anpassas till varierande produktdimensioner och till övriga produktionsparametrar. Ugnarna kan också konstrueras som en separat komplett enhet beroende på förutsättningarna.

>> Läs om UV Kassetter
& UV System >>