IR-rör & UV-lampor för alla applikationer...
Standard IR-rör och UV-lampor, som reservdelar, till Era TRIAB-ugnar, eller som ersättning och uppgradering i utrustning, som levererats av andra
IR-rör och UV-lampor tillverkade med specifika egenskaper
IR-rör med kvartsglas
NIR Halogen – nära infrarött med mycket hög effekt
Kortvågig IR (IRK) – snabb värmeöverföring och hög effekt
Mellanvågig IR (IRM) – ekonomisk med hög verkningsgrad
Mellanvågig IR (IRM) snabb respons – stabil med hög effekt
Carbon (IRC) dubbel – en ny generation av IRM-rör
Carbon (IRC) singel – högsta effekten i mellanvågsområdet
IR-rören överför en stor energimängd på kort tid med hög vekningsgrad. Valet av IR-våglängd är viktig för att erhålla den optimala processen utifrån de aktuella förutsättningarna. Typen av IR-rör och våglängdsområde ska matcha materialet, som ska värmas. TRIAB´s IR-ugnar erbjuder speciella fördelar, med värme exakt där den ska vara med korrekt våglängd, vilket innebär hög verkningsgrad och besparing av energi jämfört med andra metoder.
TRIAB representerar Heraeus Noblelight GmbH i Sverige och Norge. Heraeus Noblelight GmbH tillverkar produkter, som täcker hela det tekniska spektrumet från ultraviolett till infrarött.
UV-lampor av mellantryckstyp med en linjär effekt upp till 250 W/cm
Kvicksilver
Gallium
Järn
Effekten och våglängden anpassas till materialet och processen.