UV SPEEDOVEN® – för våt UV-färg och UV-pulverfärg fördelar UV-ljuset jämnt över komplexa produkter
TRIAB's UV SPEEDOVEN® kombinerar fördelarna med UV-, IR- och konvektionstekniken.

IRM-värmen i kombination med konvektionsvärmen ger en snabb och effektiv värmeöverföring till produkten för att förånga vattnet eller smälta pulvret.

UV SPEEDOVEN® skapar en forcerad temperaturjämnhet på enkla och komplicerade produkter med olika godstjocklek m m.

Produkten transporteras sedan genom UV-sektionen för en omedelbar härding av färgen.

UV-sektionens konstruktion gör att UV-ljuset fördelas jämnt över komplexa produkter.

TRIAB's UV SPEEDOVEN® är konstruerad för en snabb och effektiv överföring av värme och UV-ljus, vilket innebär en optimal process med låg energiförbrukning jämfört med andra metoder.

UV SPEEDOVEN® sparar tid, förbrukar mindre energi och är bra för miljön.

>> Läs om IR Kassetter & IR Ugnar >>