Uppgradering av befintlig utrustning

När produktionsförutsättningarna förändras kan en modifiering av den befintliga målningsanläggningen vara ett ekonomiskt alternativ till en ny anläggning.

TRIAB har uppgraderat många ugnssystem och kompletta målningsanläggningar för ett stort antal applikationer och processer inom trä- och möbelindustrin. Utrustningen konstrueras och byggs med högsta standard av vår erfarna personal och processerna verifieras i vårt teknikcentrum.

Exempel på uppgradering av system och processer

Att förvandla en standard konvektionsugn till en SPEEDOVEN®
En befintlig konvektionsugn kan byggas om till en TRIAB SPEEDOVEN® med högre kapacitet, bättre kvalitet och säkrare produktion. En kund gick från ett lösningsmedelbaserat färgsystem till ett vattenbaserat färgsystem och dubblerade produktionskapaciteten samt förbättrade produktkvaliteten.

Att förvandla en standard konvektionsugn till en Flash Light SPEEDOVEN®
En IRK Booster kombinerar fördelarna från IRK-tekniken (IRK = kortvågig IR) med konvektionsvärmen för att reducera torktiden för de vattenbaserade färgsystemen. Flash Light SPEEDOVEN® systemet värmer upp och förångar vattnet i färgskiktet mycket snabbt med hjälp av kortvågig IR.

IRM Booster & Flash Off System
En IRM Booster integreras med en befintlig konvektionsugn, vilket ger en snabbare uppvärmning av de målade produkterna och en högre kapacitet med bättre processkontroll. Dessa fördelar uppnås utan att det befintliga ugnssystemet förlängs.

IRM-förvärmning före applicering av färg
Genom att värma upp produkterna till ca 50 °C före färgappliceringen erhålls en bättre utflytning av färgen samt en snabbare flash off, vilket ökar produktionshastigheten och ger produkterna en bättre yta.