Sök
Stäng denna sökruta.

Vår teknologi för IR-Rör & uv-lampor

Vi erbjuder standard IR-rör och UV-lampor som reservdelar till era TRIAB-ugnar. Dessa produkter går även utmärk att använda för ersättning och/eller uppgradering i utrustning som har levererats av andra. Nedan hittar du information om hur våra IR-rör och UV-lampor är tillverkade med specifika egenskaper.

Ett högeffektivt system

IR-rören överför en stor energimängd på kort tid med hög verkningsgrad. Valet av IR-våglängd är viktig för att erhålla den optimala processen utifrån de aktuella förutsättningarna. Typen av IR-rör och våglängdsområde ska matcha materialet, som ska värmas. Triabs IR-ugnar erbjuder speciella fördelar – exakt värme och korrekt våglängd, vilket innebär hög verkningsgrad och besparing av energi jämfört med andra metoder.

Våra IR-rör med kvartsglas

IR-kassetter & Carbon (IRC) singel – Högsta effekten i mellanvågsområdet.
Carbon (IRC) dubbel – Ny generation av IRM-rör
Mellanvågig IR (IRM) snabb respons – Stabil med hög effekt.
Mellanvågig IR (IRM) – Ekonomisk med hög verkningsgrad.
Kortvågig IR (IRK) – snabb värmeöverföring och hög effekt.
NIR Halogen – nära infrarött med mycket hög effekt.

Infrarött

För att erhålla en effektiv värmning ska IR-rörets strålningskaraktäristik sammanfalla med, eller vara så lik som möjligt, absorptionskaraktäristiken i det material/färgskikt som ska värmas.

IR-röret avger energi och värme till materialet/färgskiktet direkt och genom reflektion. Detta leder till:

Reflektion – av IR-energi från ytan/färgskiktet

Absorption – av IR-energi in i materialet/färgskiktet

Transmission – av IR-energi genom färgskiktet ner till materialet, vilket reflekterar tillbaka IR-energin beroende på materialytans beskaffenhet

Ultraviolett

För att erhålla en effektiv härdning ska UV-lampans strålningskaraktäristik sammanfalla, eller vara så lik som möjligt, med fotoinitiatorns absorptionskaraktäristik i det material/färgskikt som ska värmas.

Energi och intensitet – optimera energin (Joule/cm2) och intensiteten (W/cm2) till applikationen

Reflektor – konstruerad för att ge en jämn distribution av UV-ljuset till hela produkten

UV-våglängdsområde – anpassa våglängdsområdet till applikationen
Triab representerar Heraeus-Noblelight GmbH i Sverige och Norge. Heraeus Noblelight tillverkar produkter som täcker hela det tekniska spektrumet från ultraviolett till infrarött.

Uppgraderingar & reservdelar

Vill du komma i kontakt med oss?

Valet av system kan skilja sig från produkt till produkt så det kan upplevas svårt att hitta rätt system för just din produkt. Kontakta oss så guidar vi dig rätt!

Kontakta oss om du vill veta mer, har några frågor eller vill boka in ett möte.

INFO@TRIAB.COM