Sök
Stäng denna sökruta.

Det bästa systemet för Er process

Triab har en lång erfarenhet av varierande applikationer och processer inom en rad olika industrier. Vi har konstruerat en serie ugnssystem för flexibel värmeöverföring och optimal produktion för varje individuell process på olika material. Vi konstruerar och levererar allt från ett ugnssystem eller en uppgradering av en befintlig utrustning till en komplett målningsanläggning där varje ingående enhet är anpassad till varandra så att den optimala anläggningen skapas utifrån förutsättningarna.

Träindustrin

Träindustrin

Vi har en omfattande erfarenhet inom trä- och möbelindustrin och specialiserar oss på att designa och leverera flexibla värmeöverföringssystem och produktionsoptimerande lösningar, anpassade för olika processer och underlag. Vårt erbjudande inkluderar allt från enskilda ugnssystem till fullständiga målningslinjer, skräddarsydda för att uppfylla specifika produktionsbehov.

Metallindustrin

Vi är specialiserade på att designa och leverera ugnssystem för metallindustrin, med fokus på flexibel värmeöverföring och optimerad produktion anpassad för varje unik process och materialtyp. Vi erbjuder allt från enstaka ugnssystem till kompletta målningsanläggningar, där varje komponent är skräddarsydd för att samverka optimalt med resten av systemet, baserat på specifika produktionsförutsättningar.

Triab Metallindustrin

Övriga industrier

Vi har en bred erfarenhet inom metallindustrin och erbjuder avancerade ugnssystem anpassade för olika material och processer. Vi specialiserar oss på att skapa flexibla och effektiva lösningar, från enstaka ugnssystem till fullständiga målningsanläggningar, där varje del är optimerad för att fungera tillsammans för bästa möjliga produktionsresultat.

Uppgraderingar & reservdelar

Laboratorieugnar

Vi utvecklat en specialkonstruerad konvektionsugn för effektiv och säker härdning av färg på testpaneler. Ugnen kännetecknas av sin stabila temperatur, som upprätthålls genom minimal öppning och stängning vid matningsarmens rörelser. Den erbjuder möjligheten att spara olika värmeprocesser, inklusive lufttemperatur, uppvärmningstid och lufthastighet, i anpassade värmerecept.

Kompletta anläggningar

Triab tar helhetsansvar för kompletta anläggningar där vi väljer utrustning anpassade efter varje del I processen kombinerat med kundens specifika krav för att säkerställa en optimal lösning.

Värmningsteknik

Triab har under årens lopp byggt upp en unik kompetens avseende värmeteknik och produktionsmetodik och hur olika ugnssystem ska anpassas till en anläggning samt leverans av kompletta anläggningar.

IR-rör & UV-lampor

Standard IR-rör och UV-lampor som reservdelar till era TRIAB-ugnar. Även som ersättning eller uppgradering i utrustning som levererats av andra. Dessa IR-rör och UV-lampor är tillverkade med specifika egenskaper.